logo6

Felles toppbannere Drmmen om ny bolig850x350

NORSK BOLIGUTVIKLING AS

Norsk Boligutvikling AS (NBU) sine mål er å utvikle helhetlige boligkonsepter med gjennomtenkte, moderne og smarte løsninger med fokus på bokvalitet.

NBU – Norsk Boligutvikling AS har ansvaret for sine boligprosjekter og egeninvesteringer. Dette inkluderer investorrollen og ivaretakelse av byggherrefunksjonen både i utviklings- og gjennomføringsfasen. Prosjektutviklingen skjer både i egen regi og i samarbeid med eksterne partnere.

NBU – Norsk Boligutvikling AS er i et konsern som har drevet eiendomsutvikling siden 1982.

 


Se også: Medarbeidere