logo6

Felles toppbannere Drmmen om ny bolig850x350

NORSK BOLIGUTVIKLING AS

Postadresse: Postboks 95, 9300 FINNSNES
Besøksadresse Finnsnes: Storgt. 31, TROMSØ

Besøksadresse Tromsø: Stakkevollveien 96 (2. etg. inngang fra sør)


W: www.nbu-gruppen.no
E: post@nbu-gruppen.no

 

Terje Johansen
Daglig leder
M: 916 60 700
E: terje@tajholding.no

 

Tor Harald Mathillas
Prosjektleder
M: 922 96 130
E: tor@nbu-gruppen.no

 

Niels Qvortrup
Sivilarkitekt MNAL
M: 469 72 555
E: niels@nbu-gruppen.no